Podstawowe dane projektu

Nazwa:  Szkoła sukcedu

Czas Trwania: 1. 01. 2014 - 31.10. 2015

Liczba uczestników projektu:

szkoły :

Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie,

Collegium Marianum. Szkoła Katolicka. w Pelplinie,

Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie.
KOntakt

Email: efs@diecezja.pelplin.pl

adres 83-110 Tczew, Wodna 8

Koordynator Projektu:  Danuta Ziemann 

Tytuł Projektu : Szkoła Sukcesu

Projektodawca: Diecezja Pelplińska


W ramach projektu realizowane będą działania, które wpisują się w programy rozwojowe szkół:

1)Kampania informacyjno-promocyjna - spotkania informacyjno-promocyjne, informacje w mediach, ulotki, reklama LED, bieżące informacje o projekcie na stronach internetowych szkół.

2) Zajęcia wyrównujące wiedzę w gimnazjum (120 uczniów). j. polski, matematyka, historia, j. obcy, biologia.

3) Zajęcia wyrównawcze w liceach (150 uczniów): j.polski, matematyka, j.obcy, historia, wos, biologia, chemia.

4) Pomoc pedagogiczna, psychologiczna i doradczo - zawodowa (440 osób).

5) Projekty edukacyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (440 osób) . Działania te będą przeprowadzane nowymi metodami projektowymi: uczestnicy sami będą rozwiązywać  problemy, przeprowadzać  eksperymenty, dokonywać obserwacji w terenie.
1.Projekt ICT „ Powstanie robotów”: Warsztaty z robotyki i mechatroniki, ICT

2.Projekt matematyczno-fizyczno-astronomiczny „ Baw się naukami ścisłymi!”: warsztaty matematyczno-fizyczno-astronomiczne

3.Projekt przyrodniczy „ Kosmos” : warsztaty pierwszej pomocy, warsztaty turystyczno-geograficzne

4.Projekt rozwoju osobistego „Sekrety mózgu geniusza”: warsztaty metodologii uczenia się i rozwoju zawodowego

5.Projekt personal branding „Ubierz się w sukces!”: warsztaty kreowania wizerunku na rynku pracy

6.Projekt językowy „ Zostań poliglotą!”: warsztaty  j. obcych

7.Projekt historyczny „ Podążaj śladami przeszłości!”: warsztaty historyczne

8.Projekt publicystyczno-naukowy „ Bez komentarza”: warsztaty publicystyczno-naukowe, fotograficzne

9.Projekt artystyczny „Od mimesis do katharsis”: warsztaty teatralne, literacko-filmowe

10.Projekt polonistyczny” Skrzydlate słowa”: warsztaty polonistyczne

11.Projekt muzyczny „ Śpiewać każdy może…”: warsztaty wokalno-instrumentalne, taneczne

12.Projekt „inteligencja w terenie”: warsztaty inteligencji w terenie”(matematyczno-sportowe)

13.Projekt sportowy „Żyj zdrowo!” : warsztaty sportowe.6) Spotkania z pracownikami uczelni wyższych, zajęcia laboratoryjne, terenowe, wycieczki, uczestnictwo w kulturze.            Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego