ZAJĘCIA Z PROJEKTU "NOWOCZESNA SZKOŁA"
19 września 2017

Od 15 września zapraszamy uczniów naszego liceum, klas gimnazjalnych oraz uczniów klas 7 szkoły podstawowej na:   

warsztaty naukowo-eksperymentalne „Zostań odkrywcą!“: warsztaty biologiczne, chemiczne, astronomiczne, matematyczne, języków obcych;
warsztaty rozwijające kompetencje matematyczno-informatyczne „Powstanie robotów“:
warsztaty z robotyki, machatroniki, programowania aplikacji mobilnych, informatyczno-interdyscyplinarne;
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w gimnazjum i w klasach 7 SP
z przedmiotów przyrodniczych, matematyki, j. obcych,  a także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
zajęcia psychologiczno-pedagogiczne i doradczo-zawodowe.

Zapisy (także przez e-dziennik) oraz szczegółowe informacje można uzyskać u nauczycieli prowadzących zajęcia  i w Biurze Projektu, zaś Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa dostępny jest na stronie naszej szkoły w zakładce projekty UE, na niej również po 20 września ukarze się  tygodniowy harmonogram zajęć.      

Nasza szkoła wraz ze szkołami katolickimi w Pelplinie, Chojnicach i Kartuzach realizuje już drugi rok projekt unijny pod nazwą „Nowoczesna szkoła”, który jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ubiegłym roku szkolnym przeprowadziliśmy dla uczniów przeszło 5 tys. dodatkowych godzin zajęć i warsztatów rozwijających zainteresowania, wykładów z pracownikami naukowymi i z ekspertami ds. rynku pracy.
Uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych na uczelniach wyższych,  w czasie  ferii zimowych brali udział w warsztatach komputerowych
i warsztatach z robotyki, a w czasie wakacji w Letnich Obozach Naukowych oraz  w 6-dniowych warsztatach w Centrum Badań Jądrowych w Świerku k/Warszawy.

Dofinansowanie zostało również przeznaczone na wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych: biologicznych, chemicznych, geograficznych i fizycznych oraz zakup sprzętu TIK: komputerów, tablic multimedialnych, tabletów.

Lista osób prowadzących zajęcia:

Warsztaty biologiczne - A. Samulewicz
Warsztaty chemiczne - E. Ciesielska
Warsztaty matematyczne - B. Kaszubowska, D. Listewnik
Warsztaty astronomiczne - J. Pióro
Warsztaty j. obcych - M. Stefańska, A. Słyszewska, O. Vozynak
Warsztaty z robotyki, mechatroniki, programowania – M. Krzemiński
Warsztaty informatyczno - interdyscyplinarne - K. Wojciechowska, K. Zieliński
, P. Szczeblewski
Zaj. psychologiczno - pedagogiczne - K. Kowal, M. Hońca,
Zaj. doradczo - zawodowe - A. Pestka Dymowska

Dla uczniów Gimnazjum i SP – klas 7 zajęcia wyrównujące (także indywidualne, cykliczne  lub jednorazowe):

Zaj. z chemii - P. Szczeblewski,
Zaj. z matematyki - H. Ciesielska, B. Kaszubowska,
Zaj. z j. obcych - I. Piskorska, O. Vozynak, A. Słyszewska
Zaj. sportowe - M. Czarnecki, T. Sosnowski, B. GajdaPozostańmy w kontakcie!

Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie

ul. Wodna 6, 83-110 Tczew

sekretariat@katolik-tcz.pl

telefon: 58 - 530 10 61
fax: 58 - 531 36 09, 58 - 728 50 42

Projekt i wykonanie strony: Adrian Akerman