ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH OBJĘTY PROJEKTEM "NOWOCZESNA SZKOŁA"
18 września 2016

Z radością informujemy, że Diecezja Pelplińska otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego "Nowoczesna szkoła”,  w ramach konkursu 3.2.1 RPO Województwa Pomorskiego ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Projekt prowadzony będzie przez kolejne dwa lata w szkołach: Uniwersyteckim Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i Publicznym Katolickim Gimnazjum w Tczewie, Liceum Ogólnokształcącym  i Katolickim Gimnazjum w Chojnicach, Collegium Marianum Liceum Katolickim w Pelplinie oraz Katolickim Gimnazjum w Kartuzach.
Przeprowadzenie w placówkach diagnozy w obszarze edukacji  pozwoliło trafnie i kompleksowo wskazać potrzeby uczniów, nauczycieli oraz szkół. Wyniki analiz przełożyły się na zakres wsparcia, które obejmować będzie: prowadzenie dodatkowych zajęć i warsztatów rozwijających kreatywność i innowacyjność wśród uczniów, przygotowanie do dalszych etapów kształcenia i poruszania się na rynku pracy, a także doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Od października zapraszamy wszystkich naszych uczniów na:
- warsztaty naukowo-eksperymentalne „Zostań odkrywcą!“: warsztaty biologiczne, chemiczne, geograficzne, fizyczne, astronomiczne, matematyczne, języków obcych;
-warsztaty rozwijające kompetencje matematyczno-informatyczne „Powstanie robotów“: warsztaty z robotyki, machatroniki, programowania aplikacji mobilnych, informatyczno-interdyscyplinarne;
-zajęcia psychologiczno-pedagogiczne i doradczo-zawodowe,
-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w gimnazjum z przedmiotów przyrodniczych, matematyki, j. obcych,
-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
-wycieczki i letnie obozy naukowe;
-liczne zajęcia na uczelniach wyższych oraz wykłady z naukowcami.

Wniosek napisały oraz będą koordynować p. Danuta Ziemann - kierownik projektu do spraw finansowych oraz p. Aneta Pestka-Dymowska - kierownik projektu do spraw merytorycznych.

Pozostańmy w kontakcie!

Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie

ul. Wodna 6, 83-110 Tczew

sekretariat@katolik-tcz.pl

telefon: 58 - 530 10 61
fax: 58 - 531 36 09, 58 - 728 50 42

Projekt i wykonanie strony: Adrian Akerman