"NIEOBECNI". HISTORIA TCZEWSKIEJ GMINY ŻYDOWSKIEJ
6 października 2021

W ramach lekcji historii uczniowie klas licealnych obejrzeli wystawę „Nieobecni. Historia Tczewskiej Gminy Żydowskiej”. Wystawa została przygotowana przez Fabrykę Sztuk w Tczewie. Podczas zajęć młodzież poznała historię tczewskich Żydów, obejrzała reprodukcje obrazów oraz eksponaty związane z tradycją religijną wyznawców judaizmu: świeczniki chanukowe, kubek pesachowy, szofar, korona Tory, tarcza na Torę i wiele innych. Kustosz wystawy wskazał na mapie miejsca w Tczewie związane z gminą Żydowską – plac, gdzie stała synagoga, pozostałości cmentarza, miejsca gdzie znajdowały się sklepy i domy żydowskie. Część wystawy dotyczyła dziejów wybitnych postaci wyznania mojżeszowego: rabina i historyka Ezekiela Caro, ojca fotografii reportażowej Alfreda Eisenstaedta, prawnika i polityka Bernharda Kamnitzera.

Pozostańmy w kontakcie!

Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie

ul. Wodna 6, 83-110 Tczew

sekretariat@katolik-tcz.pl

telefon: 58 - 531 36 09
fax: 58 - 531 36 09, 58 - 728 50 42

Projekt i wykonanie strony: Adrian Akerman