ODBIÓR WYNIKÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
31 lipca 2020
Drodzy ósmoklasiści,
zaświadczenia o wynikach egzaminów można będzie odbierać już w piątek 31.07.2020 od godziny 10.00 do godziny 15.00 w sekretariacie szkoły. Wszystkie osoby zobowiązane są do: zachowania bezpiecznej odległości, dezynfekcji rąk, założenia maseczki zakrywającej nos i usta, posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczeń.
Każdy otrzyma oryginał oraz jedną kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. 
Przypominamy, że do dnia 04.08.2020 należy złożyć ten dokument komisji rekrutacyjnej w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru. 
W UKLO będzie można zrobić to bezpośrednio po odebraniu zaświadczenia.
Komisja przyjmować będzie dokumenty w sali nr 10.
Pozostańmy w kontakcie!

Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie

ul. Wodna 6, 83-110 Tczew

sekretariat@katolik-tcz.pl

telefon: 58 - 531 36 09
fax: 58 - 531 36 09, 58 - 728 50 42

Projekt i wykonanie strony: Adrian Akerman