W związku z reformą systemu oświaty w roku szkolnym 2017/2018 przy Zespole Szkół Katolickich została otwarta Katolicka Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi do wygaśnięcia. W szkole otwarto jedną klasę I oraz IV i 3 VII.