W związku z reformą systemu oświaty w roku szkolnym 2017/2018 przy Zespole Szkół Katolickich została otwarta Katolicka Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi do ich wygaśnięcia. 

W roku szkolnym 2017/2018 w szkole otwarto jedną klasę I oraz IV i trzy VII.

W roku szkolnym 2018/2019 w szkole funkcjonują już dwie klasy I, jedna klasa II, dwie klasy IV, jedna V, jedna VI, trzy VII oraz trzy klasy VIII.

W roku szkolnym 2019/2020 Katolicka Szkoła Podstawowa przyjmie uczniów do klas - I, IV, VI i VII.  

Dokumenty do klasy I można składać od dnia 01.03.2019 do 20.03.2019 (w Katolickim Centrum Edukacji - Rokitki)

Dokumenty do klasy IV można składać od dnia 01.03.2019 do 22.03.2019 (w Katolickim Centrum Edukacji - Rokitki)

Dokumenty do klasy VI i VII można składać od dnia 11.03.2019 do 29.03.2019 (w Zespole Szkół Katolickich - Tczew)


Szczegółowe zasady rekrutacji w zakładkach obok.