W związku z reformą systemu oświaty w roku szkolnym 2017/2018 przy Zespole Szkół Katolickich została otwarta Katolicka Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi do wygaśnięcia. W roku szkolnym 2017/2018 w szkole otwarto jedną klasę I oraz IV i 3 VII.

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła ogłasza nabór do klas: I, IV, VI, VII. Zgłoszenia przyjmujemy od 12 marca 2018 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Wykaz wymaganych dokumentów i szczegółowe zasady rekrutacji do poszczególnych klas w zakładkach obok.

20.04.2018 r. po godz. 12.00 ogłoszona zostanie lista uczniów przyjętych do klas I, IV, VI oraz VII Katolickiej Szkoły Podstawowe. Lista zostanie umieszczona w gablocie szkolnej na I piętrze (obok drzwi do sekretariatu). Informacji udziela także sekretariat telefonicznie. 

Spotkania z rodzicami uczniów przyjętych odbędą się:
- 17.05.2018 r. o godz. 17.00 - klasy I, 
- 17.05.2018 r. o godz. 18.00 - klasy IV i VI,
- 28.05.2018 r. o godz. 17.00 - klasy VII.
Serdecznie zapraszamy