W związku z reformą systemu oświaty w roku szkolnym 2017/2018 przy Zespole Szkół Katolickich została otwarta Katolicka Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi do ich wygaśnięcia. 

W roku szkolnym 2017/2018 w szkole otwarto jedną klasę I oraz IV i trzy VII.

W roku szkolnym 2018/2019 w szkole funkcjonują już dwie klasy I, jedna klasa II, dwie klasy IV, jedna V, jedna VI, trzy VII oraz trzy klasy VIII.

W roku szkolnym 2019/2020 Katolicka Szkoła Podstawowa przyjmie uczniów do klas - I, IV, VI i VII.  

Dokumenty do klasy I i IV można składać od dnia 01.03.2019

Dokumenty do klasy IV i VII można składać od dnia 11.03.2019


Szczegółowe zasady rekrutacji w zakładkach obok.