Zasady przyjmowania kandydatów do klasy IV
Wykaz załączników do formularza zgłoszenia kandydata do KSP w Tczewie - klasa IV
  1. Kopia aktu urodzenia dziecka;

  2. Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie);

  3. Złożonej ankiety rodzica/opiekuna dziecka (WZÓR DO POBRANIA);

  4. Kopia świadectwa ukończenia drugiej klasy Szkoły Podstawowej;

  5. Pisemnej oceny ucznia z pierwszego semestru trzeciej klasy Szkoły Podstawowej;

  6. Opinia z poradni psychologicznej lub orzeczenie, jeśli dziecko takie posiada;

  7. Opinia katechety;

Prosimy dostarczyć do wglądu oryginały dokumentów.

Formularz zgłoszeniowy do klasy IV
Ankieta dla kandydata do klasy IV
Pozostańmy w kontakcie!

Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie

ul. Wodna 6, 83-110 Tczew

sekretariat@katolik-tcz.pl

telefon: 58 - 531 36 09
fax: 58 - 531 36 09, 58 - 728 50 42

Projekt i wykonanie strony: Adrian Akerman