Wykaz załączników klasa IV

Wykaz załączników do formularza zgłoszenia kandydata do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tczewie klasa IV

1. Kopia aktu urodzenia dziecka;

2. Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie);

3. Złożonej ankiety rodzica/opiekuna dziecka (WZÓR DO POBRANIA);

4. Kopia świadectwa ukończenia POPRZEDNIEJ klasy Szkoły Podstawowej;

5. Pisemnej oceny ucznia z pierwszego semestru OBECNEJ klasy Szkoły Podstawowej;

6. Opinia z poradni psychologicznej lub orzeczenie, jeśli dziecko takie posiada;

7. Opinia katechety i proboszcza;

8. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tczewie (WZÓR DO POBRANIA).

Prosimy dostarczyć do wglądu oryginały dokumentów.

Pozostańmy w kontakcie!

Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie

ul. Wodna 6, 83-110 Tczew

sekretariat@katolik-tcz.pl

telefon: 58 - 530 10 61
fax: 58 - 531 36 09, 58 - 728 50 42

Projekt i wykonanie strony: Adrian Akerman