Zasady przyjmowania kandydata do klasy IV
Wykaz załączników klasa IV

1. Kopia aktu urodzenia dziecka.
2. Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie).
3. Ankieta rodzica / opiekuna dziecka.
4. Świadectwo ukończenia klasy II Szkoły Podstawowej.
5. Opinia opisowa ucznia z pierwszego semestru klasy III Szkoły Podstawowej.
6. Opinia katechety i proboszcza.
7. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do Zespołu Szkół Katolickich w Tczewie.

Prosimy dostarczyć do wglądu oryginały dokumentów.


Załączniki do pobrania klasa IV
Pozostańmy w kontakcie!

Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie

ul. Wodna 6, 83-110 Tczew

sekretariat@katolik-tcz.pl

telefon: 58 - 530 10 61
fax: 58 - 531 36 09, 58 - 728 50 42

Projekt i wykonanie strony: Adrian Akerman