Zasady przyjmowania kandydata do klasy VII
Wykaz załączników klasa VII

1. Kopia świadectwa ukończenia klasy V.
2. Wykaz ocen za I półrocze klasy VI potwierdzony przez szkołę.
3. Opinia z poradni psychologicznej lub orzeczenie, jeśli dziecko takie posiada.
4. Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie).
5. Kserokopia aktu urodzenia.
6. Opinie: katechety i proboszcza.
7. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Zespołu Szkół Katolickich w Tczewie.
8. Dodatkowe informacje o dziecku.

Prosimy dostarczyć do wglądu oryginały dokumentów.


Pozostańmy w kontakcie!

Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie

ul. Wodna 6, 83-110 Tczew

sekretariat@katolik-tcz.pl

telefon: 58 - 530 10 61
fax: 58 - 531 36 09, 58 - 728 50 42

Projekt i wykonanie strony: Adrian Akerman