Zasady przyjmowania kandydatów do klasy VI i VII
Wykaz załączników do formularza zgłoszenia kandydata do KSP w Tczewie - klasa VI oraz VII
  1. Kopia aktu urodzenia dziecka;

  2. Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie);

  3.  Dodatkowe informacje o dziecku (WZÓR DO POBRANIA)

  4. Kopia świadectwa ukończenia POPRZEDNIEJ klasy Szkoły Podstawowej;

  5. Wykaz ocen ucznia z pierwszego semestru OBECNEJ klasy Szkoły Podstawowej

  6. Opinia z poradni psychologicznej lub orzeczenie, jeśli dziecko takie posiada;

  7. Kopie zaświadczeń i dyplomów potwierdzających osiągnięcia kandydata, uprawniające do przyznania dodatkowych punktow w procesie rekrutacji;

  8. Opinia katechety;

Prosimy dostarczyć do wglądu oryginały dokumentów.

Formularz zgłoszeniowy do klasy VI i VII
Dodatkowe informacje o dziecku
Pozostańmy w kontakcie!

Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie

ul. Wodna 6, 83-110 Tczew

sekretariat@katolik-tcz.pl

telefon: 58 - 531 36 09
fax: 58 - 531 36 09, 58 - 728 50 42

Projekt i wykonanie strony: Adrian Akerman