Teatr „Mistero” został założony w 2009 r. przez księdza Wojciecha Korzeniaka, który był jego opiekunem, w ramach szkolnego koła teatralnego. Do grupy należało kilkanaście osób, które łączyła pasja aktorska. Dzięki „Mistero” młodzież mogła brać udział w warsztatach teatralnych, wyjazdach do teatru, grać w wielu filmach, przedstawieniach, wzięła udział w sesjach zdjęciowych. Młodzież pod kierownictwem księdza Wojciecha podjęła także współpracę z teatrem „Verona Prestige”, występując między innymi na  jego otwarciu. Warto zaznaczyć, że podczas wielu akcji zaangażowany był nie tylko teatr „Mistero”, ale także społeczność szkolna: nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji.

            Już we wrześniu 2009 roku został nakręcony film z udziałem aktorów Teatru Mistero, zatytułowany „Od założenia świata…, czyli dzieje katolickiej uczelni”. Film, poprzez nawiązanie do dziejów miasta Tczewa, przedstawił także historię Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Został on nakręcony nie tylko na terenie szkoły, ale także z wykorzystaniem pleneru w okolicach Tczewa, a także w przestrzeni Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie. Film zaprezentowano podczas obchodów jubileuszu Zespołu Szkół Katolickich.

            12 października tego samego roku, w ramach 25 Przeglądu Twórczości Sakralnej, Teatr Mistero przedstawił spektakl pt. „Zdało się oczom głupich”. Mówił o życiu, jego sensie, a także o tym, co dzieje się z człowiekiem po śmierci.

            15 listopada 2009 roku zrealizowany został film pt. „ABC savoir- vivre'u”. Poprzez krótkie scenki i komentarze pokazywał zachowania właściwe oraz te, jakich należy unikać.

            22 grudnia 2009 roku Teatr Mistero zaprezentował spektakl „Tęsknota” na scenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu. Spektakl został przyjęty z wielkim aplauzem. Podczas przedstawienia zaprezentowano piosenki z musicalu „Metro”. Wcześniej ks. Wojciech Korzeniak nawiązał współpracę z kompozytorem „Metra” i uzyskał od autora libretta – Janusza Stokłosy pozwolenie na wykorzystanie jego praw autorskich do kilku piosenek.

            31 maja 2010 roku zrealizowany został przez Teatr Mistero film „Gimnazjon”. Poprzez nawiązanie do starożytnej historii świata i Polski przedstawił Katolickie Gimnazjum w Tczewie.

            We wrześniu 2010 roku i w czerwcu 2012 roku, w ramach projektu unijnego, przeprowadzone zostały warsztaty: „Być jak Zbigniew Zamachowski”, które poprowadził sam pan Zbigniew Zamachowski (filmowy, niezapomniany Wołodyjowski) wraz z  żoną Justyną – również aktorką. Uczestnicy warsztatów mogli zagłębić się w tajemnice sztuki aktorskiej, ćwiczyć pod fachowym okiem.

            20 grudnia 2010 roku wystawiono spektakl „Wśród nocnej ciszy słychać płacz matki...”. Spotkanie bożonarodzeniowe poruszało szereg zagadnień z zakresu problematyki rodzinnej. Sceny zaprezentowane w przedstawieniu obrazowały problemy współczesnej młodzieży, miały charakter refleksyjny, zmuszający do przemyśleń w kontekście najbardziej rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. 

            W lutym 2011 roku, w niepublicznym teatrze Verona Prestige w Tczewie, odbyła się jedna z wielu sesji zdjęciowych Teatru Mistero. Zdjęcia z tej sesji można podziwiać do dziś w galerii na stronie internetowej Zespołu Szkół Katolickich w Tczewie. Dnia 8 marca otwieraliśmy Verona Prestige.

            Od 25 do 29 lipca 2011 roku odbyły się kolejne warsztaty aktorskie, zatytułowane: „Techniki aktorskie ”, które poprowadził aktor Teatru Muzycznego w Gdyni - Sebastian Münch. Młodzież mogła zapoznać się z tajnikami sztuki aktorskiej, a także poćwiczyć pod okiem profesjonalisty.

            6 grudnia 2011 roku, na potrzeby promocji szkoły, został nakręcony „Lipdub”, w który zostali zaangażowani nie tylko członkowie teatru, ale także uczniowie zarówno gimnazjum, jak i liceum, nauczyciele oraz pracownicy administracji. Film został zamieszczony także na witrynie Youtube.pl

            9 maja 2012 roku, teatr wziął udział w konferencji „Internet a tożsamość człowieka” zorganizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Podczas konferencji Teatr Mistero zaprezentował etiudę teatralną pt. „Logging in... czyli saving your setting”, która pokazywała proces tworzenia człowieka idealnego, w procesie tym udział wzięły zarówno anioły, jak i diabły. Ten sam spektakl został zaprezentowany na uroczystym zakończeniu roku przez klasy maturalne 18 maja tego samego roku.

            5 i 12 maja 2012 roku odbyły się kolejne warsztaty z panem Sebastianem Münchem, dzięki którym uczestnicy dowiedzieli się, jak za pomocą gestów, wyrazu twarzy czy intonacji głosu, okazywać emocje na scenie.

            13 czerwca zrealizowany został film „Romeo & Julia sta tornado”. Była to zabawna trawestacja dramatu Shakespeare'a, której dokonała jedna z uczennic szkoły. Spektakl sfilmowano. W filmie i przedstawieniu brali udział uczniowie szkoły, nauczyciele oraz  członkowie grupy Mistero.

            14 grudnia 2012 roku zrealizowany został film edukacyjny „Etykiety” z udziałem członków teatru oraz uczniów szkoły. Miał on na celu pokazać, jak działa na człowieka przypisywanie mu etykiet, często przez najbliższych. Dla poszerzenia grona widzów film został zamieszczony na witrynie Youtube.pl. W ramach filmu przeprowadzono także sesję zdjęciową na potrzeby promocji szkoły, której efekty można zobaczyć na stronie internetowej: katolik.tczew.pl.

            29 stycznia 2013 r. nastąpiło nawiązanie współpracy z Tomaszem Podsiadłym – byłym aktorem Teatru Muzycznego w Gdyni. Obecnie reżyserem, konferansjerem. Warsztaty aktorskie dla Teatru Mistero z udziałem Tomasza Podsiadły odbyły się 9  i 15 marca 2013 r.

Wraz z odejściem ks. Wojciecha Korzeniaka z Zespołu Szkół Katolickich, który został przeniesiony na mocy dekretu biskupa pelplińskiego do Starogardu Gdańskiego, teatr "Mistero" zawiesił swoją działalność. Jednak uczniowie, którzy wchodzili w jego skład, starają się nadal kontynuować działalność teatralną w szkole. Z ich inicjatywy wystawiane są w szkole misteria paschalne, jasełka i spektakle okolicznościowe.