W budynku przy ulicy Wodnej

Zespół Szkół Katolickich mieści się w Tczewie w gmachu przy ulicy Wodnej 6, w którym dotychczas było Liceum Medyczne. W momencie założenia, czyli 1999 r. w skład zespołu wchodziło: Gimnazjum Katolickie oraz Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące. W wyniku reformy systemu oświaty od roku szkolnego 2017/2018 w skład ZSK wchodzą: Katolicka Szkoła Podstawowa w Tczewie oraz Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące. Budynek przy ul. Wodnej jest własnością szkoły. Aby zwiększyć komfort nauczania szkoła przez kilka lat dzierżawiła budynek przy ulicy Chopina 16, w którym znajdowała się aula, siłownia, szatnie i sale lekcyjne. W roku 2013 ks. Krzysztof Niemczyk rozpoczął budowę gmachu, w którym od 2014 r. odbywają się zajęcia. Nowy budynek przy ul. Chopina 22 A jest własnością szkoły i mieści aulę sportowo-widowiskową, siłownię, sale lekcyjne, bibliotekę. W czerwcu 2015 r. nowy obiekt poświęcił biskup pelpliński ks. Ryszard Kasyna. Szkoła jest placówką publiczną i powstała przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, organem założycielskim i prowadzącym jest Biskup Diecezjalny Pelpliński. Nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Działalność szkoły podstawowej i gimnazjum są finansowana przez Urząd Miasta w Tczewie a liceum jest finansowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie. Przez okres funkcjonowania placówki ulegała poprawie baza dydaktyczna, a także wyposażenie szkoły. Obecnie można korzystać z odnowionych przedmiotowych pracowni specjalistycznych (laboratorium chemicznego, sali biologicznej, historycznej, sali języków obcych, pracowni komputerowej, biblioteki z zapleczem multimedialnym itp.). Miejscem niespotykanym w innych placówkach jest Oratorium, w którym odprawiane są m. in. klasowe Msze św., odbywają się Dni Skupienia dla nauczycieli. Pięknieje nie tylko szkoła, ale też teren wokół niej. W 2010 roku usytuowano przed budynkiem szkoły figurę Najświętszej Marii Panny, uporządkowano tereny zielone, położono nową nawierzchnię brukową. Dla bezpieczeństwa młodzieży cały teren został na nowo ogrodzony, a monitoring znajduje się nie tylko w budynku, ale też wokół niego. Szkoła od początku swojego istnienia miała bardzo skromne warunki do realizacji zadań z zakresu wychowania fizycznego. Zajęcia odbywały się w małej salce gimnastycznej w budynku szkoły oraz na boisku, które młodzież żartobliwie nazywała „brazylijską Maracaną”. Sporadycznie w tym okresie korzystano z sal gimnastycznych innych szkół tczewskich. Z inicjatywy nauczycieli, a przy akceptacji dyrekcji szkoły, zorganizowano zajęcia wychowania fizycznego na basenie. 19 maja 2008 r. odbyło się uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska, które nie tylko poprawiło stan kultury fizycznej młodzieży, ale też spowodowało estetyzację terenu wokół szkoły.

Od inicjatywy do działania

Dzięki inicjatywie ks. Prałata Piotra Wysgi i władz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej oddziału w Tczewie, Akcji Katolickiej, samorządowców 25 czerwca 1999 roku Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga podpisał Akt Założycielski szkoły, powołując do życia Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie. Rada Powiatu w Tczewie, uchwałą z 29 czerwca 1999 roku, wyraziła zgodę na założenie szkoły, a po uzyskaniu pozytywnej opinii Pomorskiego Kuratora Oświaty (8 lipca), swoją zgodę 15 lipca wydał również ówczesny Starosta Tczewski Marek Modrzejewski. 20 marca 2000 r. została wydana przez Pomorskiego Kuratora Oświaty pozytywna opinia w sprawie powstania w Tczewie nowego gimnazjum. Rada Miasta Tczewa zaaprobowała nową inicjatywę dnia 30 marca, a 18 kwietnia swoją zgodę wydał Zarząd Miasta Tczewa. Akt założycielski Publicznego Katolickiego Gimnazjum przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie został podpisany przez Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagę dnia 27 maja 2000 roku. Od roku szkolnego 2000/2001 u boku istniejącego liceum powstało Publiczne Katolickie Gimnazjum. Naukę w nowo założonej szkole rozpoczęło 1 września 2000 roku 32 uczniów. Pierwszym zadaniem edukacyjnym i wychowawczym był obóz integracyjny w Nowej Wsi Szlacheckiej. Prawdziwa, uroczysta inauguracja pierwszego rocznika odbyła się 19 września tego roku, w święto patrona młodzieży św. Stanisława Kostki. Najpierw odprawiona została Msza Święta w kościele farnym, którą celebrował Jego Ekscelencja Biskup Ordynariusz Jan Bernard Szlaga. Po nabożeństwie uczniowie i goście - duszpasterze, dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz samorządowych - udali się do szkoły. Odbyła się uroczysta akademia, a goście mieli okazję zapoznać się z budynkiem szkoły. 1 stycznia 2002 r. dla celów organizacyjnych zaczął funkcjonować Zespół Szkół Katolickich. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wspólnoty parafialnej i społeczności szkolnej, Biskup Pelpliński uroczyście nadał 8 czerwca 2004 roku szkole imię Świętej Jadwigi Królowej. Placówka otrzymała również sztandar i hymn. 22 czerwca 2005 r. Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga zmienił nazwę liceum na III Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Jadwigi Królowej. Szkoła Katolicka. Kiedy w 2010 r. liceum zostało objęte oficjalnym patronatem naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nazwa szkoły została zmieniona na Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące. W związku z reformą systemu oświaty w roku szkolnym 2017/2018 przy Zespole Szkół Katolickich została otwarta Katolicka Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi do wygaśnięcia.

Kształtują wizerunek szkoły, czyli kilka słów o dyrekcji...

Mocą decyzji Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi 25 czerwca 1999 roku dyrektorem liceum został ksiądz Krzysztof Niemczyk, który został także dyrektorem gimnazjum, a po jego wygaśnięciu szkoły podstawowej. Od 1 września 2002 roku funkcja zastępcy dyrektora została powierzona Krzysztofowi Zielińskiemu, a od 1 lutego 2006 roku wicedyrektorem do spraw wychowawczych została Małgorzata Grzesik. 18 września 2019 r. mocą dekretu biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny wicedyrektorem szkoły podstawowej została Karolina Kornas.

Pierwsze formalne spotkanie Rady Pedagogicznej odbyło się 9 sierpnia 1999 r. w obecności ks. Prałata Piotra Wysgi. W pierwszym roku pracy zatrudnionych było 19 nauczycieli, z tego grona do dzisiaj pracuje 6. 

Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi cieszą się zaufaniem młodzieży

Wszyscy nauczyciele stanowią wykwalifikowany, ofiarny i zgrany zespół. To ich postawa w dużym stopniu decyduje o wizerunku szkoły i o tym, że uczniowie kończący szkołę są wyśmienicie przygotowani do kontynuacji nauki w szkołach ponapodstawowych i uczelniach wyższych. Praca nauczycieli jest koordynowana w zespołach przedmiotowych. W szkole funkcjonuje siedem zespołów przedmiotowych: humanistyczny, języka polskiego, przyrodniczy, języków obcych, społeczny i wychowania fizycznego, matematyki i informatyki oraz zespół nauczania wczesnoszkolnego. W szkole działa też biblioteka ze stanowiskami multimedialnymi. Pomocą młodzieży służą: pedagog, psycholog, Szkolny Ośrodek Kariery i pielęgniarka. Bardzo aktywnie działa Samorząd Uczniowski oraz szkolne koło Młodego Kolpinga i grupa wolontariuszy pracująca w szkolnej „Caritas”. W celu zaspokojenia zainteresowań uczniów prowadzone są też zajęcia w formie kół zainteresowań. Szkoła nie funkcjonowałaby sprawnie, gdyby nie ofiarna i pełna rzetelnego wysiłku praca pracowników administracji i obsługi. Ich postawa również pomaga tworzyć przyjazną atmosferę w szkole. Osoby te cieszą się wśród młodzieży dużym zaufaniem.

Pozostańmy w kontakcie!

Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie

ul. Wodna 6, 83-110 Tczew

sekretariat@katolik-tcz.pl

telefon: 58 - 531 36 09
fax: 58 - 531 36 09, 58 - 728 50 42

Projekt i wykonanie strony: Adrian Akerman