Harmonogram roku szkolnego 2019/2020

kl. 7 i 8 SP, Liceum

I SEMESTR

02.09.2019 - rozpoczęcie roku szkolnego – Msza św. godz.10.00 (oprócz klas 7)

02.09-04.09 - obóz integracyjny klas 7

04.09-06.09 - obóz integracyjny LO po gimnazjum

09.09-11.09 - obóz integracyjny LO po szkole podstawowej

12.09.2019 - zebranie II LO-17.00, III LO - zebranie i informacja o maturze 18.00

18.09.2019 - uroczysta Inauguracja roku szkolnego – dzień galowy godz.12.00

19.09.2019 - zebrania z rodzicami kl.7,8,I LO po gim godz.17.00 i I LO po SP 18.00

29.09-01.10 - pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

11.10.2019 - Jubileusz 20-lecia szkoły

16.-18.10.2019 – rekolekcje II LO Białogóra

21.-22.10.2019 – rekolekcje kl.8 Bysławek

24.10.2019 - konsultacje z rodzicami godz.17.00 ? 30.10

01.11.2019 - Wszystkich Świętych – dzień wolny

11.11.2019 - rocznica Odzyskania Niepodległości - dzień wolny

21.11.2019 - zagrożenia ocenami niedostatecznymi III LO

05.12.2019 - oceny proponowane III LO/spotkania tutorskie III LO

05.12.2019 - zagrożenia ocenami niedostatecznymi –kl.7,8,I,II LO

17.12.2019 - wystawienie ocen III LO

17.12.2019 - oceny proponowane kl.7,8, I,II LO

19.12.2019 - rada klasyfikacyjna III LO

19.12.2019 - zebrania z rodzicami kl.7,8 I LO, spotkania tutorskie II LO

20.12.2019 - wigilie klasowe, Jasełka Bożonarodzeniowe

23.12.31.12.2019 - przerwa świąteczna

01.01.2020 - Nowy Rok – dzień wolny

07.01.2020 - wystawienie ocen kl.7,8,I,II LO

09.01.2020 - rada klasyfikacyjna

13.01.-24.01.2020 - Ferie zimowe

KONIEC I SEMESTRU

II SEMESTR

27.-28.01.2020 - rekolekcje kl.7

01.02.2020 - studniówka

03.-14.02.2020 - zebrania indywidualne z rodzicami

16.03.2020 - zagrożenia III LO

26.03.2020 - konsultacje z rodzicami/spotkania tutorskie III LO

30.03.2020 - oceny proponowane III LO

08.04.2020 - wystawienie ocen III LO

08.04.2020 - Misterium

09.04-14.04 - wiosenna przerwa świąteczna

15.,16.,17.04 - egzaminy ósmoklasisty

16.04.2020 - Rada klasyfikacyjna III LO

21.04.2020 - Powiatowy Konkurs Wiedzy

24.04.2020 - Pożegnanie maturzystów

30.04.2020 - Dzień Otwarty Szkoły

01.05.2020 - dzień wolny

04.-06.05.2020 - egzamin maturalny - dni dyrektorskie

15.05.2020 - zagrożenia ocenami niedostatecznymi

28.05.2020 - oceny proponowane

28.05.2020 - zabrania z rodzicami

11.06.2020 - Boże Ciało

12.06.2020 - dzień wolny

15.06.2020 - wystawienie ocen

18.06.2020 - rada klasyfikacyjna

25.06.2020 - Msza św. na zakończenie roku szkolnego

26.06.2020 - zakończenie roku szkolnego