HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

kl. 7 i 8 Katolickiej Szkoły Podstawowej,

klasy I, II, III Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

I SEMESTR

01.09.2021 – rozpoczęcie roku szkolnego – Msza św. godz. 10.00, 11.30

16.09.2021 –zebranie z rodzicami

17.09.2021 – uroczysta Inauguracja roku szkolnego – dzień galowy

27-28.09.2021 – pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

04-05.10.2021– rekolekcje3NLO

06-07.10.2021– rekolekcje2NLO

14.10.2021 – Dzień Edukacji Narodowej

21.10.2021 – konsultacje z rodzicami godz.17.00

01.11.2021 – Wszystkich Świętych – dzień wolny

02.112021 – Dzień Zaduszny – dzień dyrektorski

10.11.2021 – dzień galowy – Rocznica Odzyskania Niepodległości

11.11.2021– rocznica Odzyskania Niepodległości – dzień wolny

12.11.2021 – dzień dyrektorski

19.11.2021 – zagrożeniaocenaminiedostatecznymi IIILO

03.12.2021 – oceny proponowane III LO

03.12.2021 – zebrania z rodzicami

16.12.2021 – wystawienie ocen IIILO

16.12.2021– rada klasyfikacyjna IIILO,opłatek dla nauczycieli

22.12.2021 – wigilie klasowe,koncert kolęd

22.12.2021 – zagrożenia kl.7,8, I LO, II LO

23.12.31.12.2021 – przerwa świąteczna

01.01.2022 – Nowy Rok –dzień wolny

06.01.2022–święto Objawienia Pańskiego – dzień wolny

07.01.2022 – dzień wolny

13.01.2022 – oceny proponowane

20.01.2022 – zebranie z rodzicami

26.01.2022 – wystawienie ocen kl.7,8, I, IILO

27.01.2022 – rada klasyfikacyjna

KONIEC I SEMESTRU

II SEMESTR

02.2022 – studniówka

12.02.2022 – Bal charytatywny

28.02-04.03 – spotkaniaindywidualnez rodzicami

14.02-27.02.2022 – Ferie zimowe

02.03.2022– Środa Popielcowa – Msza św.

03.2022 – rekolekcje kl.7

03.2022 – rekolekcje kl.8

03.2022 – rekolekcje kl. l LO

17.03.2022 –konsultacje z rodzicami

23.03.2022– zagrożenia IIILO

06.04– oceny proponowane IIILO

07.04–zebraniez rodzicami IIILO

13.04.2022 – rozważania o Męce Pańskiej

14.04-19.04 – wiosenna przerwa świąteczna

20.04.2022 – wystawienie ocen IIILO

21.04.2022 – Rada klasyfikacyjnaIIILO

22.04.2022 – Dzień Otwarty Szkoły

26.04.2022 – Powiatowy Konkurs Wiedzy

28.04.2022 – zebrania z rodzicami

29.04.2022 – pożegnanie maturzystów

01.-03.05.2022 –Dniwolne

04.-06.05.2022 – egzamin maturalny – dnidyrektorskieLO

16.05.2022 – zagrożenia ocenami niedostatecznymi

24.26.05.2022 – egzamin ósmoklasisty – dni dyrektorskie SP

30.05.2022 – oceny proponowane

09.06.2022 – zabrania z rodzicami

13.06.2022 – wystawienie ocen

15.06.2022 – rada klasyfikacyjna

16.06.2022 – Boże Ciało

17.06.2022 – dzień dyrektorski

23.06.2022 – Msza św. na zakończenie roku szkolnego

24.06.2022 – zakończenie roku szkolnego

kl. 1 – 6 Katolickiej Szkoły Podstawowej

I SEMESTR 

 

01.09.2021 – rozpoczęcieroku szkolnego – Msza św. godz. 11.30 – FARA 

9.09.2021 zebraniez rodzicami  

17.09.2021 – uroczystaInauguracja roku szkolnego – dzień galowy  

14.10.2021 – Dzień EdukacjiNarodowej (dzień wolny) 

27.10.2021 – konsultacjez rodzicami godz.17.00  

01.11.2021 – WszystkichŚwiętych (dzień wolny)

02.11.2021 – Dzień Zaduszny – dzień dyrektorski (dzieńwolny) 

10.11.2021 – dzieńgalowy – RocznicaOdzyskania Niepodległości 

11.11.2021 – RocznicaOdzyskania Niepodległości (dzień wolny) 

12.11.2021 – Dzień dyrektorski (dzieńwolny) 

30.11.2021 – zebranie z rodzicami klas1-6 godz. 17:00 

22.12.2021 – wigilieklasowe, jasełka 

22.12.2021 – wystawienie zagrożeńkl. 4-6 

23.12 - 31.12.2021 – przerwaświąteczna (dni wolne) 

01.01.2022 – Nowy Rok (dzieńwolny)  

06.01.2022 – świętoObjawienia Pańskiego (dzień wolny) 

07.01.2022 – dzieńdyrektorski (dzień wolny) 

13.01.2022 –oceny proponowane  

18.01.2022 – zebraniez rodzicami klas 4-6 

26.01.2022 – wystawienieocen kl. 4-6 

 

KONIEC I SEMESTRU 

II SEMESTR 

 

14.02-27.02.2022 –Ferie zimowe 

02.03.2022 – ŚrodaPopielcowa – Msza św. 

07.03.2022 – DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 

03.2022 – rekolekcjeklasy 1-6 

15.03.2022 –konsultacje z rodzicami kl.4-6 godz.17:00 

05.04.2022  zebranie zrodzicami kl. 1-6 

14.04-19.04 –wiosenna przerwa świąteczna (dni wolne) 

01.-03.05.2022 – majówka(dni wolne) 

16.05.2022 –zagrożenia ocenami niedostatecznymi 

24-26.05.2022 –egzamin ósmoklasisty  

30.05.2022 – ocenyproponowane 

07.06.2022 – zabraniaz rodzicami kl. 4-6, godz. 17:00 

08.06.2022 – Dzień Patronki Szkoły 

13.06.2022 –wystawienie ocen  

16.06.2022 – Boże Ciało (dzieńwolny) 

17.06.2022 – dzieńdyrektorski (dzień wolny) 

23.06.2022 – Mszaśw. na zakończenie roku szkolnego 

24.06.2022 – zakończenieroku szkolnego