I SEMESTR
04.09.2017 r. - rozpoczęcie roku szkolnego - dzień galowy
14.09.2017 r. - zebrania z rodzicami
18.09.2017 r. - inauguracja roku szkolnego - dzień galowy
24 - 26. 09.2017 r. - pielgrzymka maturzysów do Częstochowy
02 - 03.10.2017 r. - rekolekcje klasy II gimnazjum
04 - 05.10.2017 r. - rekolekcje klasy III gimnazjum
18 - 20.10.2017 r. - rekolekcje II LO
01.11.2017 r. - Wszystkich Świętych - dzień wolny
09.11.2017 r. - konsultacje dla rodziców
20.11.2017 r. - zagrożenia ocenami niedostatecznymi III LO
04.12.2017 r. - oceny proponowane III LO
08.12.2017 r. - spotkania wigilijne z rodzicami klas I i IV SP
15.12.2017 r. - spotkania wigilijne z rodzicami klas VII SP
18.12.2017 r. - wystawienie ocen III LO
21.12.2017 r. - zagrożenia ocenami niedostatecznymi
21.12.2017 r. - Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla III LO
22.12.2017 r. - klasowe i rocznikowe spotkania opłatkowe, jasełka
23 - 31.12. 2017 r. - bożonarodzeniowa przerwa świąteczna
08.01.2018 r. - oceny proponowane
18.01.2018 r. - zebrania z rodzicami
23.01.2018 r. wystawienie ocen semestralnych
25.01.2018 r. - Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
29.01 - 09.02. 2018 r. - ferie zimowe

SEMESTR II
26.02 - 09.03. 2018 r. - indywidualne spotkania z rodzicami
02.2018 r. - rekolekcje klasy VII SP
03.2018 r. - rekolekcje klasy I i IV SP
03.2018 r. - rekolekcje klasy I LO
16.03.2018 r. - zagrożenia ocenami niedostatecznymi III LO
28.03.2018 r. - Misterium Męki Pańskiej
29.03 - 03.04. 2018 r. - wielkanocna przerwa świąteczna
04.04.2018 r. - oceny proponowane III LO
16.04.2018 r. wystawienie ocen III LO
18 - 20.04.2018 r. - egzaminy gimnazjalne - dni wolne od zajęć lekcyjnych
19.04.2018 r. - Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna III LO
26.04.2018 r. - konsultacje dla rodziców
30.04.2018 r. - dzień wolny od zajęć lekcyjnych (dzień dyrektorski)
02.05.2018 r. - dzień wolny od zajęć lekcyjnych (dzień dyrektorski)
04 - 07.05.2018 r. - egzaminy maturalne - dni wolne od zajęć lekcyjnych
11.05.2018 r. - Dzień Otwarty Szkoły
14.05.2018 r. - zagrożenia ocenami niedostatecznymi
18.05.2018 r. - oceny proponowane
31.05.2018 r. - Boże Ciało - dzień wolny od zajęć lekcyjnych
01.06.2018 r. - dzień wolny od zajęć lekcyjnych (dzień dyrektorski)
07.06.2018 r. - zebrania z rodzicami
12.06.2018 r. - wystawienie ocen
14.06.2018 r. - Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
21.06.2018 r. - Msza św.
22.06.2018 r. - zakończenie roku szkolnego