Harmonogram roku szkolnego 2018/2019

kl. 7 i 8 SP, 3 kl. gimnazjum, Liceum


I SEMESTR


03.09. 2018 - rozpoczęcie roku szkolnego – uroczysta Msza św.

03.09-05.09 - obóz integracyjny kl.7

05.09-7.09 - obóz integracyjny kl. I LO

13.09 - godz. 17.00 - zebranie z rodzicami kl. 7, 8 i 3 kl. gim

13.09 - godz. 17.00 - tutorskie spotkanie organizacyjne dla kl. I LO

18.09 - godz. 9.00 Inauguracja roku szkolnego – dzień galowy

20.09 - godz.16.30 spotkanie z dyrektorem i opiekunem roku kl. III LO

22-25.09 - pielgrzymka maturzystów

17-19.10 - rekolekcje II LO Bialogóra

25.10 - godz.17.00 - konsultacje z rodzicami/spotkania tutorskie z rodzicami

01.11 - Wszystkich Świętych - dzień wolny

02.11 - Dzień Zaduszny – dzień dyrektorski

22.11.2018 - zagrożenia III LO

29.11.2018 - godz.17.00 - zebranie z rodzicami kl.7, 8 i 3kl gim.

06.12.2018 - oceny proponowane III LO

19.12.2018 - wystawienie ocen III LO

20.12.2018 - zagrożenia ocenami niedostatecznymi

20.12.2018 - rada klasyfikacyjna III LO

23.12.2018 – 01.01.2019 - zimowa przerwa świąteczna

10.01.2019 - oceny proponowane

17.01.2019 - godz.17.00 zebranie z rodzicami /spotkania tutorskie

23.01.2019 - wystawienie ocen semestralnych

24.01.2019 - rada klasyfikacyjna


SEMESTR II 28.01.2019


28.29.01 - rekolekcje kl. 7 i 8

30.31.01 - rekolekcje kl. 3 gim.

11.02-22.02 - ferie zimowe

01-14.03 - obowiązkowe indywidualne spotkania z rodzicami dla wszystkich

03.2019 - rekolekcje kl. I LO

15.03.2019 - zagrożenia III LO

28.03.2019 - oceny proponowane III LO

12.04.2019 - wystawienie ocen III LO

16.04.2019 - rada klasyfikacyjna III LO

17.04.2019 - Misterium Meki Pańskiej

18.04.-23.04.2019 - wiosenna przerwa świąteczna

10.,11.12.04 - egzaminy gimnazjalne

15.16.17.04.2019 - egzaminy ósmoklasisty

25.04.2019 - Dzień Otwarty Szkoły

25.04.2019 - godz.17.00 konsultacje z rodzicami

26.04.2019 - zakończenie klas III LO

02.05.2018 - dzień dyrektorski

06.05.2019 - egzaminy maturalne - j.polski

07.05.2019 - egzamin maturalny – matematyka

08.05.2019 - egz.maturalne – j.angielski

16.05.2019 - zagrożenia ocenami niedostatecznymi

30.05.2019 - oceny proponowane

06.06.2019 - zebranie z rodzicami godz. 17.00

11.06.2019 - wystawienie ocen

13.06.2019 - rada klasyfikacyjna końcoworoczna

19.06.2019 - uroczysta msza św. na zakończenie roku szkolnego/rada podsumowująca

20.06.2019 - Boże Ciało - dzień wolny

21.06.2019 – zakończenie roku szkolnego

KONIEC II SEMESTRU