Owocem pracy szkoły są jej absolwenci. Wszyscy, od początku istnienia szkoły, tak zdawali maturę, że dziś mogą studiować na wymarzonych kierunkach, niektórzy już pracują w upragnionych przez siebie zawodach. Wśród absolwentów Katolika znajdują się przedstawiciele najróżniejszych kierunków politechnicznych i uniwersyteckich. Studiują na prestiżowych uczelniach m. in. w Gdańsku, Toruniu, Poznaniu, Warszawie, Lublinie, Krakowie oraz na uczelniach zagranicznych. Jesteśmy pewni, że po ich postawach i wyborach życiowych widać jaką szkołę ukończyli, a owoce, które teraz zbierają w pełni ich satysfakcjonują. Dyrekcja i nauczyciele przywiązują bardzo dużą wagę do utrzymywania ścisłych i silnych związków szkoły z absolwentami. Corocznie w okresie świąt Bożego Narodzenia odbywa się przy ulicy Wodnej 6 spotkanie z nimi. Również w ciągu roku nasi byli uczniowie często odwiedzają szkołę, obserwują jak się zmienia, dzielą się swoimi sukcesami i kłopotami.

Poniższa tabela pokazuje ilu absolwentów ukończyło Zespół Szkół Katolickich w poszczególnych latach.

ABSOLWENCI
ROKLICEUMGIMNAZJUM
20034233
20045158
20054862
20065761
20076354
20086074
20096458
20104989
20114783
20124780
20136694
20146283
20156186
20168284
2017
82
96
20187587