W razie potrzeby z nauczycielem można komunikować się poprzez e-Dziennik lub telefonicznie pod numerem: 58 5301061.

WYCHOWAWCY KLAS KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

KLASA I A - WERONIKA RICHTER

KLASA I B - SYLWIA JAGIELSKA

KLASA I C - DOROTA MINUTH

KLASA II A - BARBARA DRZĄSZCz

KLASA Ii B - MAGDALENA WILCZEWSKA

KLASA III A - Justyna Śliwa

KLASA III B - Joanna Kajtek

KLASA IV A - JOANNA CZIRSON

KLASA IV B - MARTYNA ORŁOWSKA

KLASA V A - BARBARA ZIEMANN

KLASA V B - MAGDALENA FARENKEMPER - CYBULSKA

KLASA VI A - MARTYNA ORŁOWSKA

KLASA VII A - MONIKA KOWALINA - LUBOWIECKA

KLASA VII B - NATALIA TANDECKA - PISZ

KLASA VIII A - Katarzyna Świątkowska

KLASA VIII B - Daria Listewnik

KLASA VIII C - BEATA GAJDA


TUTORING:

Tutoring jako metoda wychowawcza i system opieki nad uczniem został wdrożony w Polsce kilkanaście lat temu dzięki kilku placówkom oświatowym i Towarzystwu Edukacji Otwartej, które starało się realizować postulaty edukacji zindywidualizowanej. Obecnie ten rodzaj współpracy z uczniem stosuje kilkadziesiąt szkół z różnych regionów Polski. W Uniwersyteckim Katolickim Liceum Ogólnokształcącym tutoring został wprowadzony w 2012 r. Wprowadzenie nowej metody wychowawczej poprzedzone zostało cylkem szkoleń, w których udział wzięli chętni nauczyciele. W szkole został wprowadzony tutoring wychowawczy i naukowy. Tutoring wychowawczy polega na indywidualnej współpracy ucznia i nauczyciela na polu wychowawczym. Rozpoczynając naukę w liceum uczeń do końca września wybiera nauczyciela, pod kierunkiem którego rozwija swoją osobowość. Głównym zadaniem tutora jest odnalezienie mocnych stron ucznia, jego talentów, obszarów, które warto rozwijać. Warunkiem współpracy jest podpisanie kontraktu, którego treść tutor ustala wspólnie z podopiecznym. W ramach tutoringu tutor i podopieczny spotykają się raz w miesiącu. Na przełomie września i października w szkole odbywają się także spotkania informacyjne z rodzicami uczniów klas I, na których rozmawia się o ogólnych założeniach i zasadach pracy tutorskiej oraz zapoznaje się rodziców z tutorami sprawującymi opiekę nad poszczególnymi uczniami. W trakcie cyklu nauczania tutorzy odbywają także indywidualne spotkania z rodzicami podopiecznych, których częstotliwość i charakter uzależnione są od indywidualnej sytuacji dziecka i jego potrzeb. Tutoring naukowy ma podobne założenia jak wychowawczy z tą różnicą, że w tej formie współpracy bazą, na której opierają swoje relacje tutor i podopieczny, jest konkretny przedmiot. Rolą tutora jest wówczas przede wszystkim rozwijanie talentu w określonej dziedzinie. Szczegółowy regulamin tutoringu znajduje się w zakładce "O nas" w dokumentach szkoły.       

TUTORZY KLAS LICEALNYCH:

ROCZNIK I
ROCZNIK II
ROCZNIK III
ROCZNIK III PO GIM