W razie potrzeby z nauczycielem można komunikować się poprzez e-Dziennik lub telefonicznie pod numerem: 58 5301061.

WYCHOWAWCY KLAS PODSTAWOWYCH:

KLASA I - Karolina Kornas

KLASA IV - Katarzyna Świątkowska

KLASA VII A - Marek Czarnecki, Anna Samulewicz

KLASA VII B - Estera Ciesielska, Olha Voznyak

KLASA VII C - Beata Gajda, Żaklina Kowalkowska

WYCHOWAWCY KLAS GIMNAZJALNYCH:

KLASA II A - Sebastian Marciniak

KLASA II B - Monika Kowalina - Lubowiecka, Iwona Piskorska

KLASA II C - Monika Stefańska, Maciej Wojcieszak

KLASA II D - Daria Listewnik, Aleksandra Sawicka

KLASA III A - Hanna Ciesielska - Golicka, Joanna Czirson

KLASA III B - Katarzyna Arciszewska

KLASA III C - Monika Kruszec - Szamocka, Aleksandra Słyszewska

TUTORING:

Tutoring jako metoda wychowawcza i system opieki nad uczniem został wdrożony w Polsce kilkanaście lat temu dzięki kilku placówkom oświatowym i Towarzystwu Edukacji Otwartej, które starało się realizować postulaty edukacji zindywidualizowanej. Obecnie ten rodzaj współpracy z uczniem stosuje kilkadziesiąt szkół z różnych regionów Polski. W Uniwersyteckim Katolickim Liceum Ogólnokształcącym tutoring został wprowadzony w 2012 r. Wprowadzenie nowej metody wychowawczej poprzedzone zostało cylkem szkoleń, w których udział wzięli chętni nauczyciele. W szkole został wprowadzony tutoring wychowawczy i naukowy. Tutoring wychowawczy polega na indywidualnej współpracy ucznia i nauczyciela na polu wychowawczym. Rozpoczynając naukę w liceum uczeń do końca września wybiera nauczyciela, pod kierunkiem którego rozwija swoją osobowość. Głównym zadaniem tutora jest odnalezienie mocnych stron ucznia, jego talentów, obszarów, które warto rozwijać. Warunkiem współpracy jest podpisanie kontraktu, którego treść tutor ustala wspólnie z podopiecznym. W ramach tutoringu tutor i podopieczny spotykają się raz w miesiącu. Na przełomie września i października w szkole odbywają się także spotkania informacyjne z rodzicami uczniów klas I, na których rozmawia się o ogólnych założeniach i zasadach pracy tutorskiej oraz zapoznaje się rodziców z tutorami sprawującymi opiekę nad poszczególnymi uczniami. W trakcie cyklu nauczania tutorzy odbywają także indywidualne spotkania z rodzicami podopiecznych, których częstotliwość i charakter uzależnione są od indywidualnej sytuacji dziecka i jego potrzeb. Tutoring naukowy ma podobne założenia jak wychowawczy z tą różnicą, że w tej formie współpracy bazą, na której opierają swoje relacje tutor i podopieczny, jest konkretny przedmiot. Rolą tutora jest wówczas przede wszystkim rozwijanie talentu w określonej dziedzinie. Szczegółowy regulamin tutoringu znajduje się w zakładce "O nas" w dokumentach szkoły.       

TUTORZY KLAS LICEALNYCH:

ROCZNIK I LO
ROCZNIK II LO
ROCZNIK III LO