Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga 
przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie

ul. Wodna 6, 83-110 Tczew 
Nr rachunku: 05 8345 0006 0003 3646 2000 0001