HYMN ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH

IM. KRÓLOWEJ JADWIGI

1.Ozdobą Polski zwana,

Królowa niby tarcza,

Pociecha dla ubogich,

Dla dzieci i dla wdów.

Jadwiga rozumiała,

Że ten najlepiej służy

Kto bliźnim daje wsparcie

I swój codzienny trud.

2. Królowa prostych ludzi

Królowa światłych mędrców

Wiedziała, że nauka

Otworzy wiele bram

Oddała kosztowności,

Klejnoty, skarby swoje,

By sława jej uczelni

Do dzisiaj mogła trwać.

3. Patronko nasza święta

Ostojo tych wartości

Co mają siłę przetrwać

I zawsze chronić nas.

Bądź przy nas w czasie próby,

Gdy mamy jedni drugim

Okazać swą ofiarność

I czułą ludzką twarz.