Patronką Zespołu Szkół Katolickich w Tczewie 8 czerwca 2004 roku została Święta Jadwiga Królowa. Urodziła się ona 18 lutego 1374 roku jako córka Ludwika, króla Węgier i Polski oraz Elżbiety Bośniackiej. Po ojcu odziedziczyła tron Polski. 16 października 1384 roku, w wieku 10 lat została koronowana. Ze względów dynastycznych w wieku 4 lat została zaręczona z Wilhelmem, synem cesarza Leopolda. Ustalenia te anulowano, a Jadwiga została żoną Władysława Jagiełły, Wielkiego Księcia Litwy. Pomiędzy Polską a Litwą zawiązano unię personalną. Dzięki temu małżeństwu królowa przyczyniła się do chrystianizacji Litwy. Ceremonia zaślubin, poprzedzona chrztem Jagiełły (15 lutego), odbyła się w katedrze królewskiej18 lutego 1386 roku. Jadwiga miała wtedy 12 lat, a Jagiełło 35. Królowa zmarła, wkrótce po połogu, 17 lipca 1399 roku w Krakowie. 8 czerwca 1979 roku w katedrze na Wawelu Jan Paweł II odprawił po raz pierwszy Mszę św. ku czci błogosławionej królowej Jadwigi, wynosząc ją tym samym na ołtarze. Kanonizacja odbyła się 1997 roku. Jadwiga, wyrażając zgodę na małżeństwo z Wielkim Księciem Litwy - Jagiełłą, stała się matką chrzestną narodu litewskiego. Przez całe swoje życie, wraz ze swoim mężem, była inicjatorką rozbudowy instytucji kościelnej. Poprzez jej starania zbudowano katedrę w Wilnie. W trosce o ewangelizację nowo ochrzczonego narodu królowa ufundowała kolegium w Pradze, przygotowujące duszpasterzy, studiujących teologię na miejscowym uniwersytecie, do pracy misyjnej na Litwie. Za zgodą Papieża Bonifacego IX królowa założyła Wydział Teologiczny w Krakowie. Sześćsetlecie tego wydziału zbiegło się z kanonizacją fundatorki (1997). Jako kobieta wychowywana w duchu religii chrześcijańskiej, czytała Pismo Święte, psałterz, kazania Ojców Kościoła, rozważania i modlitwy św. Bernarda, św. Brygidy. Niektóre z tych dzieł zostały przetłumaczone na język polski właśnie dla niej i dla jej dworu. Królowa zamówiła trójjęzyczny Psałterz, znany pod nazwą Floriańskiego, który do dziś przechowywany jest w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Celem ożywienia kultu Bożego w katedrze krakowskiej utworzyła Kolegium Szesnastu Psałterzystów. Wszystkie te dokonania przyczyniły się niewątpliwie do rozwoju języka polskiego. Królowa miała też wielkie serce – zawsze gotowe pomóc tym najbardziej potrzebującym. Do pokornej i łaskawej Matki Sierot uciekali się uciśnieni każdej narodowości i religii, wiedząc, że ich nie odtrąci. Królowa była też Matką Pokoju. Pośredniczyła niejednokrotnie w sprawach konfliktowych między Polską a Zakonem Krzyżackim. Mając wpływ na politykę państwa zawsze kierowała się interesem i bezpieczeństwem swojego narodu. Jako królowa była wrażliwa na ludzkie cierpienie, szanowała godność każdego człowieka, wolność narodów i wyznań, w którym pokojowe współistnienie było podstawową racją stanu. Kierowała się tolerancją starając się o zbliżenie prawosławnych Rusinów do Kościoła katolickiego, fundując w Krakowie klasztor Benedyktynów Słowiańskich, którzy mieli sprawować liturgię i ewangelizować tę społeczność w zrozumiałym dla niej języku. Stała się tym samym prekursorką ekumenicznego dialogu. Matka Cierpiących troszczyła się o szpitale w Sączu, Sandomierzu, Krakowie, Bieczu. Matka Biednych i Podróżujących karmiła ich i otaczała opieką. Św. Jadwiga jawi się nam jako władczyni prezentująca postawę autentycznego humanizmu chrześcijańskiego oraz jako Matka jednoczącej się Europy. W stałym kontakcie z Bogiem znajdowała odpowiedź na problemy codziennego życia i potrafiła im sprostać. Św. Jadwiga Królowa jest wzorem do naśladowania także dla współczesnego człowieka. Choć w bardzo młodym wieku została Królową Polski, to potrafiła sprawować tę władzę w duchu ogromnej odpowiedzialności za naród, który został jej powierzony. Troszczyła się o potrzeby poddanych. Z jej inicjatywy odnowiono Akademię Krakowską, która umożliwiła Polakom zdobycie należytej wiedzy.

12 czerwca 2016 r. Święta Jadwiga została także patronką miasta Tczewa. Tego dnia odbyła się uroczysta Msza św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z udziałem biskupa diecezjalnego ks. Ryszarda Kasyny, która uświetniła wydanie bulli papieskiej, ustanawiającej św. Jadwigę, królową Polski, patronką Tczewa.