Zasady rekrutacji wg Rozporządzenia Minista Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Wyniki naboru do klas I LO 7 lipca o godz. 12.00

Propozycje klas
Dokumenty
Link do portalu VEdukacja Tczew: https://tczew.edu.com.pl/kandydat